Relacje inwestorskie

Zarząd
Rada Nadzorcza
Akcjonariat
Statut
Raporty bieżące
Raporty okresowe
Walne Zgromadzenia
Kalendarium
Dokument informacyjny
Oferta publiczna akcji serii B – Dokument Informacyjny
Plan Połączenia
Informacje o autoryzowanym doradcy i animatorze rynku
Strategia
Kontakt

Tomasz Wielgo – Prezes Zarządu

Viloletta Anna Midro              Członek RN
Krzysztof Andrzej Nowicki     Członek RN
Anna Nowicka-Bala                 Członek RN
Leszek Andrzej Bala                 Członek RN
Monika Januszewska               Członek RN

Artur Górski – 390 000 akcji – 8,67 %
Centurion Finance ASI S.A. – 316 333 akcji – 7,03 %
Zbisław Lasek oraz Agata Lasek – 241 424 akcji – 5,36 %
Marcin Jankowiak – 226 503 akcji – 5,03 %

Przekazywanie raportów do publicznej wiadomości będzie odbywało się w następujących terminach:

– raport okresowy kwartalny za I kwartał 2020 r. – 15 maja 2020 r.
– raport okresowy kwartalny za II kwartał 2020 r. – 5 sierpnia 2020 r.
– raport okresowy kwartalny za III kwartał 2020 r. – 13 listopada 2020 r.
– raport okresowy roczny za 2019 r. – 29 lipca 2020 r.

Animator: Dom Maklerski BDM S.A.
Autoryzowany Doradca:
Kancelaria Adwokacka Kramer i Wspólnicy sp. j.
ul. Mokotowska 51/53 lok. 1, 00-542 Warszawa
T: + 48 39 950 15 83
E-mail: biuro@kwlaw.pl
www: www.kwlaw.pl