Relacje inwestorskie

Zarząd
Rada Nadzorcza
Akcjonariat
Statut
Raporty bieżące
Raporty okresowe
Walne Zgromadzenia
Kalendarium
Dokument informacyjny
Oferta publiczna akcji serii B – Dokument Informacyjny
Plan Połączenia
Komunikaty
Informacje o autoryzowanym doradcy i animatorze rynku
Strategia
Kontakt

Anna Nowicka-Bala                            Przewodnicząca RN
Dariusz Chrzanowski                        Członek RN
Dawid Kolasa                                         Członek RN
Artur Oleś                                                Członek RN
Roman Pudełko                                    Członek RN
Stanisław Lasek                                    Członek RN

Krzysztof Dzietczenia – 694 000 akcji – 5,14 %
Zbisław Lasek oraz Agata Lasek – 676 198 akcji – 5,01 %

Przekazywanie raportów do publicznej wiadomości będzie odbywało się w następujących terminach:

Rok 2021
– raport okresowy kwartalny za I kwartał 2021 r. – 17 maja 2021 r.
– raport okresowy kwartalny za II kwartał 2021 r. – 16 sierpnia 2021 r.
– raport okresowy kwartalny za III kwartał 2021 r. – 15 listopada 2021 r.

Rok 2020
– raport okresowy kwartalny za I kwartał 2020 r. – 17 maja 2020 r.
– raport okresowy kwartalny za II kwartał 2020 r. – 5 sierpnia 2020 r.
– raport okresowy kwartalny za III kwartał 2020 r. – 13 listopada 2020 r.
– raport okresowy roczny za 2019 r. – 29 lipca 2020 r.

Animator: Dom Maklerski BDM S.A.

Autoryzowany Doradca:
Beskidzkie Biuro Consultingowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. A. Frycza-Modrzewskiego 20, 43-300 Bielsko – Biała
T: + 48 33 816 92 26
E-mail: bbc@bbc-polska.com.pl
www: www.bbc-polska.com

Hub4Fintech S.A.
41-400 Mysłowice
ul. Mikołowska 29

inwestor@hub4fintech.pl