ZMIANA STRONY WWW – ODWROTNE POŁĄCZENIE

Pragniemy poinformować, iż w dniu 9 września 2021 roku doszło do połączenia spółki pod firmą MINUTOR Energia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mysłowicach ze spółką pod firmą Hub4Fintech Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 1526 z późn. zm.) (dalej: „k.s.h.”), tj. w drodze przejęcia, czyli przeniesienia całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą. Ponadto, w związku z połączeniem spółek, spółka przejmująca zmieniła nazwę z Hub4Fintech Spółka Akcyjna na MINUTOR Energia Spółka Akcyjna.
W związku z powyższym strona internetowa została przeniesiona na nowy adres
www.minutor-energia.pl
Zapraszamy wszystkich do odwiedzenia strony internetowej firmy MINUTOR Energia S.A.

H4F LAB

Laboratorium – własna doświadczalna naziemna instalacja fotowoltaiczna. Badanie innowacyjnych rozwiązań wspierających zaawansowane instalacje fotowoltaiczne. Systemy śledzenia słońca, ładowarki EV , optymalizatory , systemy monitorujące parametry pracy w tym warunki pogodowe i ich wpływ na trwałość oraz uzyskiwane parametry instalacji … inne rozwiązania zwiększające efektywność.

SZKOLENIA

Naszym celem strategicznym niezmiennie pozostaje utrzymanie pozycji lidera wśród firm świadczących usługi szkoleniowe dla administracji publicznej.

PROSTA GIEŁDA

Platforma inwestycyjna obsługująca zbiórki crowdfundingowe oraz obrót wtórny udziałami w zakresie modułów Spółki i Nieruchomości. W planach uruchomienie modułów Złoto, Projekty, Pożyczki.

EDUKACJA ON-LINE

Platforma szkoleń on-line będzie obsługiwała webinaria, pigułki wiedzy, indywidualne szkolenia, kursy on-line, warsztaty on-demand oraz dedykowane zestawy egzaminacyjne. Dodatkowo będzie wyposażona w możliwość skorzystania z e-booków, audiobooków oraz kreatora szkoleń.

POLSKA NA WÓZKU

Naszą misją jest stworzenie aplikacji na smartfona, pozwalającej osobie niepełnosprawnej na znalezienie miejsca przyjaznego niepełnosprawnym, jednym kliknięciem na mapie.